Par EDIC

Par EDIC - DaugavpilsEDIC daugavpils22

Mūsu devīze: „Mēs un Eiropa esam kopā"


Mūsu mērķi:


1. Sniegt praktisku informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem


2. Iesaistīt pilsētas un reģiona iedzīvotājus pasākumos, kas paplašina iedzīvotāju zināšanas par Eiropas Savienību


3. Iesaistīt centra darbībā visplašākās iedzīvotāju grupas