Avoti

Šajā sadaļā ir apkopoti informācijas resursi par Eiropas Savienību
un tās sniegtajām iespējām:

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Eiropas Savienības portāls 

Eiropas Savienības karogs 

Eiropas Savienības himna  

Eiropas Komisija 

Eiropas Parlaments 

Eiropas Kopienu tiesa  

Eiropas ombuds 

ES tiesību akti 

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komisija 

Eiropas Centrālā banka 

Eiropas Investīciju banka 

Eiropas Savienības Padome (par Padomes politiku, ES samitiem, sanāksmēm) 

ES Padomes diskusiju tiešraides 

> Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras 

Eiropas Komisijas ģenerāldirektoriāti un dienesti 

 

PAR IZGLĪTĪBAS IESPĒJĀM EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Izglītības centrs 

EK Leonardo da Vinci 

EURYDICE ( par izglītību Eiropā) 

Eiropas studentu portāls 

 

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas uzņēmēju tīkls 

Eiropas uzņēmumu katalogs Europages 

Notikumi biznesa jomā 

Starptautiskā biznesa kamera 

Eiropas Standartizācijas Komiteja 

EUROSTAT (ES statistika) 

Eiropas Komisijas Nodokļu un muitas ģenerāldirektoriāts 

 

INTERESANTI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Dialogs ar iedzīvotājiem "Tava Eiropa" 

ES skaidrojošā vārdnīca

Eiropas Personāla atlases birojs 

 

EIROPAS SAVIENĪBA UN LATVIJA

Eiropas Savienības māja 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

Eiropas Savienības Informācijas aģentūra 

Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs

Eiropas Parlamenta informācijas centrs Rīgā

Eiropas Savienības fondi 

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Par eiro ieviešanu Latvijā

Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu Komisija 

Eiropas Kustība Latvijā 

Radio Eiropa un mēs 

Tulkošanas un terminoloģijas centrs 

Klubs Māja 

Nacionālais Europass centrs 

Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā 

Ekonomikas ministrija, SOLVIT 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

> Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Eiropas Nodarbinātības dienesta tīkls ( EURES) 

MVU atbalsta organizācijas ES