Avoti

Šajā sadaļā ir apkopoti informācijas resursi par Eiropas Savienību
un tās sniegtajām iespējām:
 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Eiropas Savienības portāls

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienības himna

Eiropas Komisija

Eiropas Parlaments

Eiropas Kopienu tiesa

Eiropas ombuds

ES tiesību akti

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komisija

Eiropas Centrālā banka

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Savienības Padome (par Padomes politiku, ES samitiem, sanāksmēm)

ES Padomes diskusiju tiešraides

Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras

Eiropas Komisijas ģenerāldirektoriāti un dienesti

 

PAR IZGLĪTĪBAS IESPĒJĀM EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Izglītības centrs

EK Leonardo da Vinci

EURYDICE ( par izglītību Eiropā)

Eiropas studentu portāls

 

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas uzņēmēju tīkls

Eiropas uzņēmumu katalogs Europages

Notikumi biznesa jomā

Starptautiskā biznesa kamera

Eiropas Standartizācijas Komiteja

EUROSTAT (ES statistika)

Eiropas Komisijas Nodokļu un muitas ģenerāldirektoriāts

 

INTERESANTI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Dialogs ar iedzīvotājiem "Tava Eiropa"

ES skaidrojošā vārdnīca

Eiropas Personāla atlases birojs

 

EIROPAS SAVIENĪBA UN LATVIJA

Eiropas Savienības māja

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Savienības Informācijas aģentūra

Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs

Eiropas Parlamenta informācijas centrs Rīgā

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Eiropas Savienības fondi

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Par eiro ieviešanu Latvijā

Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu Komisija

Eiropas Kustība Latvijā

Radio Eiropa un mēs

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Klubs Māja

Nacionālais Europass centrs

Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Ekonomikas ministrija, SOLVIT

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Eiropas Nodarbinātības dienesta tīkls ( EURES)

MVU atbalsta organizācijas ES