Daugavpils

ZINĀŠANU MARATONS

Slaids1

 

#IZGLĪTĪBASIESPĒJAS

000100020003

 

Rēzeknē valsts mēroga forumā atklāj Latvijas simtgadei veltītu pasākumu ciklu

2016.gada 25.novembrī

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Rēzeknē valsts mēroga forumā atklāj Latvijas simtgadei veltītu pasākumu ciklu

Rēzeknē, 2016. gada 25. novembrī valsts mēroga forumā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” tika uzsākts  Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētā multisektoriālā, Latvijas simtgadei un Latgales kongresa veltītā projekta pasākuma cikls.

Pasākuma īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un partneri - Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”.

Forums ir pirmā no sešām projektā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” iekļautajām iniciatīvām.

Atklāšanas pasākumam sekos trīs praktiskās konferences: Ludzā, Madonā un Līvānos. Noslēguma forumsnotiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā, atzīmējot tā atceres simtgadi, 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē. Foruma laikā atklās Rāznas nacionālā dabas parka desmitgadei veltītu izstādi. Pasākumā tiks sniegts gala ziņojums, kurā būs apkopoti visās sešās projekta iniciatīvās izteiktie būtiskie ekspertu secinājumi un priekšlikumi.

Pirmā foruma “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” mērķis - plašā ekspertu lokā definēt perspektīvās iespējas un paredzamos riskus, lai pilnveidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Pasākuma ievadā foruma vadītājs dalībniekiem nolasīja Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu, kurā prezidents uzsver: “Latvijas bagātība nebūtu pilnīga, ja mums nebūtu Daugavas loku plūduma, māla cepļu versmes, Rāznas ezera plašuma un citu Latgales kultūrvēsturiskās ainavas un dabas vērtību. Tā ir daļa no mūsu tautas vietjūtas gan vēsturē, gan, un uz to es gribu īpaši norādīt, arī nākotnē. Tāpēc ar gandarījumu jūsu foruma un visa projekta norisē redzu iezīmētu izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības dimensiju – ilgtspējīgu, līdzsvarotu attīstību, vēlmi pēc modernām tehnoloģijām un izaugsmes, saglabājot cieņu pret to, kas ir mūsu esības pamatos”.

Forumā piedalījās vairāk nekā 180 dažādu institūciju pārstāvji no Latgales un visas Latvijas – Saeimas deputāti, nozaru ministriju vadības pārstāvji, pašvaldību vadītāji, augstākās izglītības un zinātniski pētniecisko institūciju eksperti, uzņēmēji, doktoranti, studenti u.c.

Runājot par Latvijas un Latgales ilgtspējas stiprināšanu nākotnē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norādīja: “Lai īpaši veicinātu Latgales reģiona attīstību, esam izveidojuši plānu Latgales reģiona izaugsmei. Pašreiz veidojam Latgales Speciāli ekonomisko zonu, kuras platība būs vairāk nekā 70 000 hektāru. Uzņēmēji, kas darbosies tajā, saņems uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi astoņdesmit procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.Latgalei ir visas iespējas stabilai attīstībai”.

Atklāšanas uzrunām sekoja plenārsēde, ekspertu diskusijas.

Raksturojot uzsāktā projekta nozīmīgumu Latvijas valsts simtgades kontekstā Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps, sacīja: “Latgales kongresa vēsturiskie lēmumi pirms teju simts gadiem Rēzeknē radīja priekšnoteikumus mūsu Latvijas izveidei, kurā esam dzimuši un dzīvojam. Apvienota Latvija, kurā ietilpst Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un visas latviešu tautas vienotība ir Latvijas valstiskuma pamats”.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Projekta nākamā tematiskā iniciatīva - praktiskā konference Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze notiks 2017. gada 27. janvārī Ludzā.

Informāciju sagatavoja:

Andra Mangale,

projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” koordinatore

20010211

   

Seminārs „MOTIVĒJOŠA VADĪBA. NEMATERIĀLA MOTIVĀCIJA. VĒRTĪBU ASPEKTS”

2016.gada 24.oktobrī

03 11 2016 nemateriala vadiba

 

 

 

Grāmata jauniešiem par ES “Eiropas zvaigznes”

 

 

2016.gada  3.oktorbrī

Palielināt, klikšķīnot uz attēla!

1. EUR BUKLET new 1   2. EUR BUKLET new 2  

3. EUR BUKLET new 3   4. EUR BUKLET new 4  

5. EUR BUKLET new 5   6.   EUR BUKLET new 6

 

 

Drukātu eksemplāru jūs varāt saņemt pie mums informācijas centrā!

 

   

1 lapa no 40