Liepāja

Sākot no šodienas, Eiropas izmeklēšanas rīkojums palīdzēs iestādēm cīnīties pret noziedzību un terorismu

Liepāja, 22.05.2017.


Šodien stājās spēkā Eiropas izmeklēšanas rīkojums. Tas atvieglo tiesu iestāžu darbu, kad tās lūdz pierādījumus, kas atrodas citā ES valstī. Piemēram, ja Francijas tiesu iestādes meklē teroristus, kas slēpjas Beļģijā, tās var lūgt, lai Beļģijas kolēģi pēc to pieprasījuma nopratinātu lieciniekus vai veiktu kratīšanas. Šis jaunais instruments vienkāršos un paātrinās kriminālizmeklēšanu pārrobežu mērogā.

Eiropas izmeklēšanas rīkojums pamatojas uz savstarpēju atzīšanu, kas nozīmē to, ka ikvienai ES valstij ir pienākums atzīt un izpildīt citas valsts lūgumu tā, kā tā rīkotos, saņemot savas valsts iestāžu lēmumu.

Lasīt vairāk: https://ec.europa.eu/latvia/news/s%C4%81kot-no-%C5%A1odienas-eiropas-izmekl%C4%93%C5%A1anas-r%C4%ABkojums-pal%C4%ABdz%C4%93s-iest%C4%81d%C4%93m-c%C4%ABn%C4%ABties-pret-noziedz%C4%ABbu-un_lv

 

Seminārs "Kā atrast un attīstīt biznesa ideju"

Liepāja, 11.05.2017.

Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu 16.maijā plkst. 11.00, Liepājas latviešu biedrības nama Kamerzālē piedāvā bezmaksas semināru:"Kā atrast un attīstīt biznesa ideju".

Pasaules domātāji runā par jaunas ekonomikas veidošanos, par jauniem sadarbības veidiem, par citu pasaules uztveri. Tiek minēti tādi termini kā postkapitālisms, tīkla ekonomika, dalīšanās ekonomika, komūnu ekonomika. Taču lai kā mēs to nosauktu, tendences rāda, ka veidojas jauni veidi, kā darbojas sabiedrība un bizness, kas no īslaicīgas “modes” tendencēm kļūst par normu.

Kā saprast šīs jaunās tendences, jauno pasauli un kā atrast vietu sev un savam biznesam? Kā domāt? Kā to visu salikt kopā? Par to lekcijā par biznesa modelēšanu jaunajā ekonomikā un savu ideju meklēšanai un attīstīšanai spēlēsim biznesa modelēšanas spēli “Biznesa Rūnas” tās autores Agneses Aljēnas vadībā.

Semināru vadīs - Agnese Aljēna, zinātņu doktora kandidāte biznesa vadībā un pēta jaunos ekonomikas modeļus mākslā. Šādi viņa meklē atbildes uz jautājumiem, kā identificēt savu talantu, kā atrast un veidot savu zīmolu un kā to pārvērst veiksmīgā biznesa modelī.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 14.05.17. pa tālr. 63429019 vai https://goo.gl/forms/bQoFzJshQDTPN8122

Vietu skaits ierobežots!

 

Par skolēnu reģistrāciju dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumos 2017.gadā

Liepāja, 10.05.2017.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā maijā sāksies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajos “Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Skolēnu reģistrācija šogad tiks uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!

8. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.

9. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē.

10. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē.

11. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.

12. maijā no plkst. 15.00. dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kas vēlēsies vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt!

Lasīt sīkāk: http://nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4735&from=0

 

   

Iespēja pieteikties finansējumam jauniešu nodarbinātības veicināšanai

Liepāja, 8.05.2017.

Finanšu instrumenta birojs (Brisele) izsludinājis Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasi Jauniešu nodarbinātības fondā. Ņemot vērā ciešo saikni starp sociālo un ekonomisko līdztiesību un dalību darba tirgū, Jauniešu nodarbinātības fonds īpaši vērsts starptautisku projektu atbalstam, lai veicinātu ilgtspējību un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību.

Fonda aktivitātēm paredzētas trīs galvenās atbalsta jomas:

  • Inovācijas un izpēte,
  • Prasmju un labās pieredzes pārnese,
  • Analīze un pētniecība.

Galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, īpašu uzsvaru liekot uz vecuma grupu no 25 līdz 29 gadiem.

 

Lasīt sīkāk: http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/3216-iespeja-pieteikties-finansejumam-jauniesu-nodarbinatibas-veicinasanai

 

Ko redzēt, dzirdēt un kur piedalīties, sagaidot Eiropas dienu 9. maijā

Liepāja, 2.05.2017.

Otrdien, 9. maijā, visā Eiropā atzīmēs Eiropas dienu jeb Eiropas Savienības (ES) dzimšanas dienu. Jau iesāktās Eiropas dienas sagaidīšanas aktivitātes, piemēram, Mobilā zināšanu ekspreša un Eiropas lietu ekspertu viesošanās skolās, noslēgsies svinību kulminācijā, 9. maijā, kad visā Latvijā notiks īpaši šai dienai veltīti pasākumi.

9. maijā jau no plkst. 8.00 ikviens Latvijas iedzīvotājs – liels vai mazs – aicināts kārtot Eiropas eksāmenu – aizraujošu testu internetā, lai pārbaudītu savas zināšanas ar Eiropu saistītos jautājumos. Zināšanu pārbaude veidota tā, lai savu erudīciju Eiropas lietās varētu pārbaudīt dažādu vecumu cilvēki - gan skolēni, gan studenti, gan tie, kam skolas sols jau sen aiz muguras. Eiropas eksāmenu ikviens var kārtot līdz pat plkst. 21.00 vietnēwww.esmaja.lv/eiropas_eksamens. Eiropas eksāmens notiek jau ceturto gadu, un ik gadu eksāmena kārtotāju skaits pieaug. Šogad tiek lēsts, ka eksāmenu kārtos ap 15 000 interesentu.

9. maijā visā Latvijā durvis vērs daudzas organizācijas un uzņēmumi, piedaloties Eiropai veltītā Atvērto durvju dienā. Atvērto durvju dienas mērķis ir parādīt sadarbību starp dalībvalstīm, Eiropas Savienības ieguldījumus gan vides, gan cilvēkresursu attīstībā Latvijā. Kopumā 44 organizācijas – Ārlietu ministrija, Saeima, ES māja, ES dalībvalstu un Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecības, ES fondu finansētie projekti (piemēram, starptautiskā lidosta „Rīga”, atkritumu apsaimniekošanas poligoni, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars") – uzņems gandrīz 1000 dalībniekus, pārsvarā skolēnus no dažādiem Latvijas novadiem. Par organizācijām un iestādēm, kas uzņems apmeklētājus, vairāk var uzzināt www.esmaja.lv.

Lasīt sīkāk: https://ec.europa.eu/latvia/news/ko-redz%C4%93t-dzird%C4%93t-un-kur-piedal%C4%ABties-sagaidot-eiropas-dienu-9-maij%C4%81_lv

   

1 lapa no 116