Liepāja

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

Liepāja, 04.07.2017.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:

"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

 

Lasīt sīkāk:http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/bus-pieejams-atbalsts-ar-lauksaimniecibu-nesaistitam-saimnieciskajam-aktivitatem-743

 

Aicina diasporas jauniešus piedalīties Latvijas Simtgades ceļa kartes izveidē

Liepāja, 04.07.2017.

Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi aicina diasporas jauniešus iesaistīties Latvijas Simtgades ceļa kartes izveidē, piesakoties bezmaksas dalībai Eiropas Latviešu kongresā un jauniešu sagatavošanas mininometnē Liepājā – Latvijas 2017. gada Jaunatnes pilsētā.

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas domes atbalstam, divdesmit ārvalstīs mītoši jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem jūlija nogalē varēs iepazīt Latvijas jaunatnes aktīvākos pārstāvjus, apgūt brīvprātīgā darba prasmes un kopā ar citiem Eiropas Latviešu kongresa dalībniekiem iesaistīties domapmaiņā par Latvijas nākotnei nozīmīgām tēmām, piedaloties Simtgades ceļa kartes izveidē.
Lasīt sīkāk:http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3237-aicina-diasporas-jauniesus-piedalities-latvijas-simtgades-cela-kartes-izveide

 

Pieaugušo izglītotājiem iespēja piedalīties Nordplus konferencē Zviedrijā

Liepāja, 04.07.2017.

Pieaugušo izglītībā iesaistītajiem iespēja piedalīties Ziemeļvalstu ministru padomes finansētajā Nordplus Pieaugušo izglītības konferencē, kas notiks 2017. gada 27. - 28. septembrī Lundā, Zviedrijā.
Lasīt sīkāk:http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_jaunumi/?text_id=39458

 

   

Sākusies pēdējā uzņemšana bezmaksas mācībām Jauniešu garantijā

Liepāja, 13.06.2017.

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās. Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.

Lasīt sīkāk:http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jaun_garantijas_jaunumi/?text_id=39431
 

Eiropas diena

Liepāja, 12.06.2017.

Sestdie, 10.jūnijā pie Gulbju dīķa notika jau piektais Eiropas dienas pasākums. Liepājnieki un pilsētas viesi varēja iztaujāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brīgādes, Informācijas centra imigrantiem, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta, 

Latvijas pirmās palīdzības vienības un Europe Direct informācijas centra pārstāvjus, iepazīties ar Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta”, Liepājas baltkrievu kopienas “Mara”; Vācu biedrības,  Ukraiņu kopienas “Svitanok”,Liepājas krievu kultūras kopienas “Posoloņ” tradīcijām.

Baudīt folkoras kopas "Saknes", PII "Kāpēcītis" bērnu tautas deju kolektīva; Bērnu tautas deju kolektīva "Pumpuriņi" 1.- 2.klase; Liepājas ceļojošā cirka "Beztemata"; Bērnu un jaunatnes centra hip-hop deju studijas "Red lions"; Bērnu deju kolektīva "Krustiņi" 1- 4.klašu grupa; Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu; Liepājas lietuviešu kultūras biedrības "Rūta", folkloras ansambļa "Senoļai"; Liepājas baltkrievu kopienas "Mara";Vācu ansambļa "Es war einmal"; Ukraiņu kopienas "Svitanok", ansambļa "Barvinok" priekšnesumus.IMG 20170610 121619

IMG 20170610 131306IMG 20170610 122520

   

1 lapa no 117