Par EDIC

 Europe Direct informācijas centrs Liepājā

moto: Mēs esam Eiropa!

mērķis: Panākt, lai informācija par Eiropas Savienību nonāktu pie dažāda vecuma, dzimuma, tautības un profesiju pārstāvjiem.

logo: EDIC liepaja2m