Par EDIC

EDIC_riga1

 "Europe Direct" informācijas centrs Rīgā

Europe Direct informācijas centri (EDIC) ES dalībvalstīs ir viens no līdzekļiem, kā Eiropas Komisija informē plašo sabiedrību vietējā mērogā.Centru pakalpojumi sabiedrībai ir bezmaksas. Europe Direct informācijas tīkls darbību sāka 2005. gadā.

Ar 2009.gada janvāri darbību sāka otrās paaudzes Europe Direct informācijas centru Eiropas mēroga tīkls 2009.-2012.gadam. Jaunais tīkls sniedz plašākas iespējas iedzīvotājiem saņemt praktisku informāciju un padomu par tiesību izmantošanu Eiropas Savienībā. Sabiedrība var vērsties vienā no 500 informācijas centriem, lai rastu atbildes uz konkrētiem ar ES saistītiem jautājumiem. Turklāt Europe Direct centri sniegs iedzīvotāju atsauksmes ES iestādēm un aktīvi veicinās vietēja un reģionāla mēroga debates par ES tematiem.

Informācijas centru Rīgā koordinē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). 

LOGO horizontal 1

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 367 uzņēmumus, 47 nozaru asociācijas, 9 pilsētu uzņēmēju klubus un 11 citas uzņēmēju apvienības. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Vairāk informācijas: http://www.chamber.lv/